bip.gov.pl
RSS
A A A K
ZWiK Sp. z o.o.

Kontrole

Termin kontroli:
16.04.2013 r. – 23.04.2013 r.
Organ kontrolujący:
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Przedmiot kontroli:
Stan sanitarno-higieniczny urządzeń wodociągowych.
Wyniki kontroli:
Ustalenia z kontroli zawarto w protokołach nr N.HK-118/13, N.HK-119/13, N.HK-120/13.


Termin kontroli:
24.09.2013 r. – 02.10.2013 r.
Organ kontrolujący:
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Przedmiot kontroli:
Nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy.
Wyniki kontroli:
Ustalenia z kontroli zawarto w protokole N.HP-147/2013.


Termin kontroli
18.02.2014 r.
Organ kontrolujący:
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu
Przedmiot kontroli:
Prawidłowość rozliczenia z budżetem państwa z tyt. VAT za m-c XII 2013 r. przed dokonaniem zwrotu.
Wyniki kontroli:
Ustalenia faktyczne zawarto w protokole.


Termin kontroli
11.03.2014 r.
Organ kontrolujący:
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Przedmiot kontroli:
Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków wynikających z decyzji Nr 385/2013.
Wyniki kontroli:
Ustalenia z kontroli zawarto w protokole nr N.HP-42/14.


Termin kontroli
17.04.2014 r. – 30.04.2014 r.
Organ kontrolujący:
Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy
Przedmiot kontroli:
Prawna ochrona pracy, w tym bhp.
Wyniki kontroli:
Ustalenia z kontroli zawarto w protokole.
Rekontrola:
09.12.2014 r.


Termin kontroli:
13.08.2014 r. – 04.09.2014 r.
Organ kontrolujący:
Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu
Przedmiot kontroli:
Ograniczenie zagrożeń występujących w Oczyszczalni w Świeciu, mieszczącej się przy ul. Bydgoskiej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Świeciu mieszczącej się przy ul. Parkowej.
Wyniki kontroli:
Ustalenia z kontroli zawarto w protokole nr Pt 02215-5317-K045/2014.


Termin kontroli:
30.04.2014 r. – 16.05.2014 r.
Organ kontrolujący:
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Przedmiot kontroli:
Stan sanitarno-higieniczny urządzeń wodociągowych oraz dokumentacja.
Wyniki kontroli:
Ustalenia z kontroli zawarto w protokołach nr N.HK-125/14, N.HK-124/14, N.HK-122/14.


Termin kontroli:
21.04.2015 r. – 29.04.2015 r.
Organ kontrolujący:
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Przedmiot kontroli:
Stan sanitarno-higieniczny urządzeń wodociągowych.
Wyniki kontroli:
Ustalenia z kontroli zawarto w protokołach nr N.HK-84/15, N.HK-85/15 i N.HK-86/15.


Termin kontroli:
24.06.2015 r.
Organ kontrolujący:
Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar w Grudziądzu
Przedmiot kontroli:
Wodomierze.
Wyniki kontroli:
Ustalenia z kontroli zawarto w protokole nr Obw.UM6-405/66-90/2015.


Termin kontroli:
22.01.2016 r.
Organ kontrolujący:
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Przedmiot kontroli:
Nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy.
Wyniki kontroli:
Ustalenia z kontroli zawarto w protokole nr N.HP-8/16.


Termin kontroli:
28.04.2016 r. – 05.05.2016 r.
Organ kontrolujący:
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Przedmiot kontroli:
Stan sanitarno-higieniczny urządzeń wodociągowych.
Wyniki kontroli:
Ustalenia z kontroli zawarto w protokołach nr N.HK-90/16, N.HK-85/16, N.HK-89/16.


Termin kontroli:
12.12.2016 r. – 19.12.2016 r.
Organ kontrolujący:
ZUS O/Bydgoszcz Wydział Kontroli Płatności Składek
Przedmiot kontroli:
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne.
Wyniki kontroli:
Ustalenia z kontroli zawarto w protokole (nr sprawy 042016120133).


Termin kontroli:
20.04.2017 r.
Organ kontrolujący:
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Przedmiot kontroli:
Stan sanitarno-higieniczny urządzeń wodociągowych, jakość wody.
Wyniki kontroli:
Ustalenia z kontroli zawarto w protokole nr H.HK-88/17.


Termin kontroli:
27.03.2018 r.
Organ kontrolujący:
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Przedmiot kontroli:
Stan sanitarno-higieniczny urządzeń wodociągowych w Grucznie i Terespolu oraz dokumentacja.
Wyniki kontroli:
Ustalenia z kontroli zawarto w protokołach nr N.HK-26/2018 i N.HK-27/2018.


Termin kontroli:
24.05.2018 r.
Organ kontrolujący:
Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy, Wydział Zamiejscowy Grudziądz
Przedmiot kontroli:
Wodomierze
Wyniki kontroli:
Ustalenia z kontroli zawarto w protokole nr OUM86,405.25-44.2018.


Termin kontroli:
30.08.2018 r.
Organ kontrolujący:
PPIS (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny)
Przedmiot kontroli:
Kontrola stanu sanitarno-higienicznego urządzeń wodociągowych oraz dokumentacja.
Wyniki kontroli:
Ustalenia z kontroli zawarto w protokołach nr N.HK-112/2018.


Termin kontroli:
18.03.2019 r.
Organ kontrolujący:
PPIS (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny)
Przedmiot kontroli:
Kontrola stanu sanitarno-higienicznego urządzeń wodociągowych oraz dokumentacja (SUW Gruczno i SUW Terespol).
Wyniki kontroli:
Ustalenia z kontroli zawarto w protokołach nr N.HK-55/2019 i N.HK-56/19.Opublikował: Redaktor Redaktor
Publikacja dnia: 23.05.2019
Podpisał: Redaktor
Dokument z dnia: 26.03.2013
Dokument oglądany razy: 2 300