bip.gov.pl
RSS
A A A K
ZWiK Sp. z o.o.

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

  1. 36.00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
  2. 37.00.Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  3. 42.21.Z – roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
  4. 43.99.Z – pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej nie sklasyfikowane,
  5. 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  6. 38.11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
  7. 43.12.Z – przygotowanie terenu pod budowę,
  8. 43.22.Z – wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
  9. 77.32.Z – wynajem i dzierżawa urządzeń i maszyn budowlanych,
  10. 81.29.Z – pozostałe sprzątanie.Opublikował: Redaktor Redaktor
Publikacja dnia: 13.07.2018
Podpisał: Redaktor
Dokument z dnia: 24.05.2013
Dokument oglądany razy: 2 007